menu

Vakcollege Rijnmond

Video afspelen

Christelijke school

Wij zijn een christelijke school. Dat merk je, omdat we dagopeningen doen tijdens het eerste lesuur, we er bij het vak Godsdienst bij stilstaan en we vieren de christelijke feesten. Maar waar het met name uit blijkt is de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. We hebben respect voor elkaar en daarom zijn anders gelovigen ook van harte welkom.

Verzuim

Het is voor ons belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben op school want dan zijn ze minder geneigd om schooldagen over te slaan. Wij zien dit ook terug in onze verzuimcijfers. In het laatste verslag van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland is te zien dat het verzuim bij ons op school de laatste jaren sterk daalt en onder het gemiddelde in de regio ligt.

Kwaliteit

Kwaliteitszorg is voor Stichting Andreas College en de scholen die hieronder vallen een logisch instrument om te bepalen of we de goede dingen doen, of we die goede dingen goed doen en hoe we hier transparant over kunnen zijn.

Dit betekent dat we wij ons continu verbeteren en hierover communiceren met onze leerlingen, ouders en onze directe omgeving. We hanteren een kwaliteitssysteem om onze verbeteringen te volgen en vast te leggen. Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk, omdat onderwijs gefinancierd wordt met publieke middelen. Maar ook omdat wij een stevige bijdrage willen leveren aan een succesvolle toekomst van onze leerlingen en ons personeel en in dialoog willen blijven met onze omgeving.

Slagingspercentage

De slagingspercentages zijn al jaren op rij hoger dan het landelijke gemiddelde:

Schooljaar:
2022 – 2023
2021 – 2022
Vmbo basis
95%
94%
Vmbo kader
100%
100%
Vmbo gemengde leerweg
100%
97%

Hier zijn we bijzonder trots op en niet omdat we graag hoge cijfers scoren, maar omdat de leerlingen blij en trots onze school verlaten met een diploma op zak en een toekomst voor ogen.

Tevredenheidsonderzoek

We houden ieder jaar ook tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen en hieruit blijkt dat zij zeer tevreden zijn over de school en de juiste leuze hebben gemaakt. Gemiddeld tevredenheidscijfer is een ruime 8.

Al die cijfers zijn hartstikke leuk, maar waar het voor ons vooral uit blijkt is als we oud-leerlingen spreken. Zij geven dan altijd aan dat ze school missen en dat ze zo’n leuke tijd hebben gehad. Hieronder vindt je een paar van de vragen met de resultaten.

Brugklas
Ik ben tevreden over mijn eerste maanden op het voortgezet onderwijs.
8,83
Examenjaar
De begeleiding naar de vervolgopleiding is goed geregeld.
7,57
Gemiddelde van 4 leerjaren
Ik voel me veilig op school.
8,11
Ik ben tevreden over mijn mentor.
8,13

De belangrijkste dagen van de hele opleiding zijn voor mijn zoon de introductieweek. Hij heeft een fantastische week gehad, is goed voorbereid door de mentor en heeft zin in het schooljaar!

Financien

Aan een school zijn altijd kosten verbonden, zo ook op Vakcollege Rijnmond. Zo hebben we de kosten voor de sportklas, chromebooks en uitjes. Wij kijken altijd naar diverse mogelijkheden en voordeligere opties. Zo hebben wij afspraken kunnen maken met leveranciers over de werkkleding en gereedschap voor Techniek, waardoor we een veel voordeliger pakket kunnen aanbieden dan dat u alle onderdelen los aan moet schaffen en kunt u de iPad ook in termijnen betalen. Een overzicht van alle kosten vindt u hier.

Informatieavond

Bent u benieuwd naar onze school en heeft u nog vragen? Kom dan naar onze informatieavond! We vertellen u alles over ons onderwijs en natuurlijk is er ook voldoende ruimte om al uw vragen te stellen. Voor uw kind is er een speciaal programma met minilesjes dus die zijn ook van harte welkom.

Datum
Woensdag 31 januari 2024
Start
19.30 uur
Aanmelden
Er is een vrije inloop, dus kom gerust langs